Сахзам "Стевия свитли премиум": 4 кг сахара в вашем кармане